Danh hiệu

130 doanh nhân từ mọi miền Bắc Trung Nam vào diện kiến chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại phủ chủ tịch

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, ngày 16/1/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 130 doanh nhân tiêu biểu, đại diện cho giới doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

[16/01/2014 18:58:54] Chi?u 16/1/2014, t?i Ph? Ch? t?ch, Ch? t?ch nu?c Truong T?n Sang g?p g? d?i di?n các Doanh nghi?p v?a và nh? trong c? nu?c v? d? L? H?i "Thuong hi?u s?n ph?m, d?ch v? Vi?t Nam phát tri?n b?n v?ng" và S?n ph?m, d?ch v? Vi?t Nam thân thi?n v?i môi tru?ng" nam 2013. ?nh: Nguy?n khang - TTXVN

chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-trao-ki-niem-chuong

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top