Hoạt động từ thiện

Thứ 3 tại bệnh viện K1 ngày 26-12-2017

Đến hẹn lại lên cứ vào các buổi chiều thứ 3 hàng tuần không kể nắng hay mưa anh chị Hòa Hương cùng nhóm hướng thiện mang tên “Hòa Hương” lại có mặt tại đây để chia cháo, chia yêu thương đến các bệnh nhân nghèo. Thứ 3 tuần này tại bệnh viện K1 lại mừng vui câu hát tiếng cười vang lên khúc nhạc Người Đời Thương Nhau !

Mời các bạn cùng nghe bài hát:

Nhạc sĩ: Môn Bá
Bài hát: Hoà Hương Một Tấm Lòng Thảo Thơm
Ca sĩ : Trần Minh
Phối Khí : nhạc sĩ Mai Kiên

benh-vien-k1

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top