Hòa Hương Restaurant

Áo ấm Hòa Hương với những người bị bệnh ở trại phong Bắc Ninh

 Xuất phát từ tâm luôn “hướng thiện”,  tấm lòng tuơng thân tương ái. Trước thềm bước vào năm mới ngày 27/12/2015 công ty Hòa Hương đã có mặt tại Bắc Ninh để gửi tặng áo ấm cùng một số phần quà đến những bệnh nhân phong ở Bắc Ninh.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi từ thiện được ghi lại:

tu-thien-benh-phong-bac-ninh (4) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (21) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (20) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (19) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (18) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (17) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (16) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (15) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (14) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (13) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (12) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (11) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (10) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (9) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (8) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (7) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (6) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (5) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (4) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (3) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (2) tu-thien-benh-phong-bac-ninh (1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top