Hòa Hương Restaurant

Một số hình ảnh ghi lại tại nhà hàng Hòa Hương cũng như hoạt động từ thiện của gia đình anh Hòa chị Hương năm 2015 – 2016

 • 8-3
 • 10636780_674111626068843_975778627114277133_o-1024x768
 • 10806278_672799782866694_5906420142524382128_n
 • 10997279_674111632735509_1411252694837261939_o-1024x768
 • 11082242_674111629402176_6698645465763812039_o-1024x768
 • 11093814_672798976200108_897694759_n
 • chao-xuan
 • chao-xuan2
 • chiatay-1024x768
 • thu3
 • 5-nam
 • 8-3
 • 2016
 • 2016-1
 • 2016-2
 • 2016-3
 • 12644807_521102494738477_5161766496085389137_n
 • anh
 • clb-sang-tac-thu-do
 • clb-sang-tac-thu-do-1
 • cm-sn
 • cmsn-chi-huong
 • cmsn-chi-lan-huong
 • cmsn-hoa-huong
 • cm-sn-huong
 • cmsn-lan-huong
 • cmsn-nguyen-hong-son
 • cmsn-tong-bi-thu-le-kha-phieu
 • Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới anh Nguyễn Văn Tiệc & chị Nguyễn Thu Hà
 • chuc-mung-dinh-nhat
 • chuc-mung-sinh-nhat
 • dai-hoi-dang
 • dang-khoa
 • dang-khoa-1
 • dang-khoa-2
 • dang-khoa-3
 • doan-thanh-nien-bo-ke-hoach-dau-tu
 • do-van-trac
 • duong-minh-duc
 • gap-nhau-cuoi-nam
 • hoa-huong
 • hoa-huong-1
 • hoa-huong-thuy-khue
 • lien-hoan-cuoi-nam
 • lien-hoan-phim
 • lien-hoan-phim-19
 • lien-hoan-phim-lan-0thu-19
 • mat-sau
 • mat-truoc
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-1
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-2016
 • nsnd hoangche
 • nsnd hoang-che
 • NSND Quang Thọ
 • NSND Quang Thọ-1
 • nsnd
 • nsnd-1
 • nsnd-hoang-che
 • nsnd-lan-huong
 • nsnd-minh-chau
 • nsnd-trung-tuong
 • nsnd-vi-hoa
 • nsnd-vi-hoa-trung-tuong
 • ngan-hang-vcb
 • nguyen-hong-son
 • nhac-sy-kim-yen
 • nhan-to-thoi-dai-moi
 • sang-tac-ca-khuc-thhu-do
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung-1
 • tphcm
 • tuan-anh-nguyen
 • tu-thien
 • thieu-tuong-nguyen-quang-tuan-tan-thieu-tuong-luong-van-khang
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-1
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-2
 • trưởng ban Đối Ngoại TW Hoàng Bình Quân
 • uc
 • vui-hoi-ngo
 • vui-lien-hoan
 • 5-nam
 • 8-3
 • 2016
 • 2016-1
 • 2016-2
 • 2016-3
 • 12644807_521102494738477_5161766496085389137_n
 • anh
 • clb-sang-tac-thu-do
 • clb-sang-tac-thu-do-1
 • cm-sn
 • cmsn-chi-huong
 • cmsn-chi-lan-huong
 • cmsn-hoa-huong
 • cm-sn-huong
 • cmsn-lan-huong
 • cmsn-nguyen-hong-son
 • cmsn-tong-bi-thu-le-kha-phieu
 • Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới anh Nguyễn Văn Tiệc & chị Nguyễn Thu Hà
 • chuc-mung-dinh-nhat
 • chuc-mung-sinh-nhat
 • dai-hoi-dang
 • dang-khoa
 • dang-khoa-1
 • dang-khoa-2
 • dang-khoa-3
 • doan-thanh-nien-bo-ke-hoach-dau-tu
 • do-van-trac
 • duong-minh-duc
 • gap-nhau-cuoi-nam
 • hoa-huong
 • hoa-huong-1
 • hoa-huong-thuy-khue
 • lien-hoan-cuoi-nam
 • lien-hoan-phim
 • lien-hoan-phim-19
 • lien-hoan-phim-lan-0thu-19
 • mat-sau
 • mat-truoc
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-1
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-2016
 • nsnd hoangche
 • nsnd hoang-che
 • NSND Quang Thọ
 • NSND Quang Thọ-1
 • nsnd
 • nsnd-1
 • nsnd-hoang-che
 • nsnd-lan-huong
 • nsnd-minh-chau
 • nsnd-trung-tuong
 • nsnd-vi-hoa
 • nsnd-vi-hoa-trung-tuong
 • ngan-hang-vcb
 • nguyen-hong-son
 • nhac-sy-kim-yen
 • nhan-to-thoi-dai-moi
 • sang-tac-ca-khuc-thhu-do
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung-1
 • tphcm
 • tuan-anh-nguyen
 • tu-thien
 • thieu-tuong-nguyen-quang-tuan-tan-thieu-tuong-luong-van-khang
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-1
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-2
 • trưởng ban Đối Ngoại TW Hoàng Bình Quân
 • uc
 • vui-hoi-ngo
 • vui-lien-hoan
 • 8-3
 • 10636780_674111626068843_975778627114277133_o-1024x768
 • 10806278_672799782866694_5906420142524382128_n
 • 10997279_674111632735509_1411252694837261939_o-1024x768
 • 11082242_674111629402176_6698645465763812039_o-1024x768
 • 11093814_672798976200108_897694759_n
 • chao-xuan
 • chao-xuan2
 • chiatay-1024x768
 • thu3
 • 5-nam
 • 8-3
 • 2016
 • 2016-1
 • 2016-2
 • 2016-3
 • 12644807_521102494738477_5161766496085389137_n
 • anh
 • clb-sang-tac-thu-do
 • clb-sang-tac-thu-do-1
 • cm-sn
 • cmsn-chi-huong
 • cmsn-chi-lan-huong
 • cmsn-hoa-huong
 • cm-sn-huong
 • cmsn-lan-huong
 • cmsn-nguyen-hong-son
 • cmsn-tong-bi-thu-le-kha-phieu
 • Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới anh Nguyễn Văn Tiệc & chị Nguyễn Thu Hà
 • chuc-mung-dinh-nhat
 • chuc-mung-sinh-nhat
 • dai-hoi-dang
 • dang-khoa
 • dang-khoa-1
 • dang-khoa-2
 • dang-khoa-3
 • doan-thanh-nien-bo-ke-hoach-dau-tu
 • do-van-trac
 • duong-minh-duc
 • gap-nhau-cuoi-nam
 • hoa-huong
 • hoa-huong-1
 • hoa-huong-thuy-khue
 • lien-hoan-cuoi-nam
 • lien-hoan-phim
 • lien-hoan-phim-19
 • lien-hoan-phim-lan-0thu-19
 • mat-sau
 • mat-truoc
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-1
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-2016
 • nsnd hoangche
 • nsnd hoang-che
 • NSND Quang Thọ
 • NSND Quang Thọ-1
 • nsnd
 • nsnd-1
 • nsnd-hoang-che
 • nsnd-lan-huong
 • nsnd-minh-chau
 • nsnd-trung-tuong
 • nsnd-vi-hoa
 • nsnd-vi-hoa-trung-tuong
 • ngan-hang-vcb
 • nguyen-hong-son
 • nhac-sy-kim-yen
 • nhan-to-thoi-dai-moi
 • sang-tac-ca-khuc-thhu-do
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung-1
 • tphcm
 • tuan-anh-nguyen
 • tu-thien
 • thieu-tuong-nguyen-quang-tuan-tan-thieu-tuong-luong-van-khang
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-1
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-2
 • trưởng ban Đối Ngoại TW Hoàng Bình Quân
 • uc
 • vui-hoi-ngo
 • vui-lien-hoan
 • 5-nam
 • 8-3
 • 2016
 • 2016-1
 • 2016-2
 • 2016-3
 • 12644807_521102494738477_5161766496085389137_n
 • anh
 • clb-sang-tac-thu-do
 • clb-sang-tac-thu-do-1
 • cm-sn
 • cmsn-chi-huong
 • cmsn-chi-lan-huong
 • cmsn-hoa-huong
 • cm-sn-huong
 • cmsn-lan-huong
 • cmsn-nguyen-hong-son
 • cmsn-tong-bi-thu-le-kha-phieu
 • Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới anh Nguyễn Văn Tiệc & chị Nguyễn Thu Hà
 • chuc-mung-dinh-nhat
 • chuc-mung-sinh-nhat
 • dai-hoi-dang
 • dang-khoa
 • dang-khoa-1
 • dang-khoa-2
 • dang-khoa-3
 • doan-thanh-nien-bo-ke-hoach-dau-tu
 • do-van-trac
 • duong-minh-duc
 • gap-nhau-cuoi-nam
 • hoa-huong
 • hoa-huong-1
 • hoa-huong-thuy-khue
 • lien-hoan-cuoi-nam
 • lien-hoan-phim
 • lien-hoan-phim-19
 • lien-hoan-phim-lan-0thu-19
 • mat-sau
 • mat-truoc
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-1
 • mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-2016
 • nsnd hoangche
 • nsnd hoang-che
 • NSND Quang Thọ
 • NSND Quang Thọ-1
 • nsnd
 • nsnd-1
 • nsnd-hoang-che
 • nsnd-lan-huong
 • nsnd-minh-chau
 • nsnd-trung-tuong
 • nsnd-vi-hoa
 • nsnd-vi-hoa-trung-tuong
 • ngan-hang-vcb
 • nguyen-hong-son
 • nhac-sy-kim-yen
 • nhan-to-thoi-dai-moi
 • sang-tac-ca-khuc-thhu-do
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung
 • sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung-1
 • tphcm
 • tuan-anh-nguyen
 • tu-thien
 • thieu-tuong-nguyen-quang-tuan-tan-thieu-tuong-luong-van-khang
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-1
 • trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-2
 • trưởng ban Đối Ngoại TW Hoàng Bình Quân
 • uc
 • vui-hoi-ngo
 • vui-lien-hoan

8-3

NSND Quang Thọ , NSUT Phạm Bằng, NSUT Dương Minh Đức , NSUT Vi Hoa , NSUT Quang Huy tại nhà hàng

10636780_674111626068843_975778627114277133_o-1024x768

Thứ 7  ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại  bệnh viện K2

10806278_672799782866694_5906420142524382128_n 10997279_674111632735509_1411252694837261939_o-1024x768 11082242_674111629402176_6698645465763812039_o-1024x768 11093814_672798976200108_897694759_n chao-xuan

chiatay-1024x768 thu3

5-nam 8-3 2016 2016-1 2016-2 2016-3 12644807_521102494738477_5161766496085389137_n anh clb-sang-tac-thu-do clb-sang-tac-thu-do-1 cm-sn cmsn-chi-huong cmsn-chi-lan-huong cmsn-hoa-huong cm-sn-huong cmsn-lan-huong cmsn-nguyen-hong-son cmsn-tong-bi-thu-le-kha-phieu Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới anh Nguyễn Văn Tiệc & chị Nguyễn Thu Hà chuc-mung-dinh-nhat chuc-mung-sinh-nhat dai-hoi-dang dang-khoa dang-khoa-1 dang-khoa-2 dang-khoa-3 doan-thanh-nien-bo-ke-hoach-dau-tu do-van-trac duong-minh-duc gap-nhau-cuoi-nam hoa-huong hoa-huong-1 hoa-huong-thuy-khue lien-hoan-cuoi-nam lien-hoan-phim lien-hoan-phim-19 lien-hoan-phim-lan-0thu-19 mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-1 mung-dai-hoi-dang-thanh-cong-2016 nsnd hoangche nsnd hoang-che NSND Quang Thọ NSND Quang Thọ-1 nsnd nsnd-1 nsnd-hoang-che nsnd-lan-huong nsnd-minh-chau nsnd-trung-tuong nsnd-vi-hoa nsnd-vi-hoa-trung-tuong ngan-hang-vcb nguyen-hong-son nhac-sy-kim-yen nhan-to-thoi-dai-moi sang-tac-ca-khuc-thhu-do sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung sinh-nhat-trinh-chau-giang-pham-tien-dung-1 tphcm tuan-anh-nguyen tu-thien thieu-tuong-nguyen-quang-tuan-tan-thieu-tuong-luong-van-khang trung-tuong-nguyen-phuc-thanh trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-1 trung-tuong-nguyen-phuc-thanh-2 trưởng ban Đối Ngoại TW Hoàng Bình Quân uc vui-hoi-ngo vui-lien-hoan

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top