Hoạt động từ thiện

Thứ 7 ngày 28-4-2018 tại viện K2 của nhóm từ thiện

chia-chao (1)

Thứ 7 viện k2 như thường lệ nhóm thiện nguyện lại có mặt đúng giờ cùng cô công chúa nhỏ Minh Anh. Hôm nay đúng dịp nghỉ lễ nên thấy bệnh viện vắng hơn mọi ngày vì các bệnh nhân về quê nghỉ lễ nhiều. Những tưởng thừa cháo nhưng cuối cùng vẫn hết hai thùng cháo hoan hỷ quá !

chia-chao (1) chia-chao (2) chia-chao (3)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top