Danh hiệu

Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm trao tặng bảng vàng lưu danh cho công ty Hòa Hương

Tháng 01/2014 doanh nhân Đỗ Minh Hòa nhận bảng vàng lưu danh do nguyên phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm trao tặng cho công ty Hòa Hương trong hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em khuyết tật

anh2

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top